Binnenkort verschijnt

Leadership cards (NL/ENG)

Met de leiderschapskaarten kun je gericht werken aan je leiderschap. Onderzoek op
een speelse manier wat jouw favoriete gedragspatronen zijn en hoe die passen bij de
uitdagingen waar jij in je leiderschap voor staat.
Misschien kun je meer bereiken als jij je wat anders opstelt dan je gewend bent? Speel het
spel alleen, met een duo-partner of met je hele team (een set kaarten per vier personen) en
wees voorbereid op spannende inzichten en waardevolle uitkomsten. Voor alle leiders van de toekomst!
De inhoudelijke achtergrond kun je vinden in: Leiders van de Toekomst, gericht werken aan je leiderschap.

With these leadership cards you can work on your leadership in a focused way. Explore
playfully your favorite behavior patterns and how they fit the challenges you face in your
leadership. Maybe you can achieve more if you adopt a different attitude than you are used
to? Play the game alone, with a duo partner or with your entire team (one set of cards per
four persons), and be prepared for exciting insights and valuable outcomes. Let’s face the
future!
You can find the substantive background in: Face the Future, leadership skills for the next
generation.

Bestellen?
Mail: info@stilinovi.nl