Conflict in reflectie

Conflict in reflectie

Kleine geïllustreerde uitgave van mr. Dwight P. Isebia.

De gedichten wordt begeleid door een tekening van Gisela Heising.

Right and Wrong
The language of things
De strijd
Hot analysis
Vlucht
Meer dan ik