Het spel van de Verschilmakers

Het spel van de Verschilmakers bestaat uit 46 kaarten die helpen de kwaliteit van het (team)gesprek inzichtelijk te maken, te bespreken en te verbeteren. Hoe breder het gespreksrepertoire is, ofwel het inzetten van 10 Verschilmakers, hoe groter het effect.

Iedere Verschilmaker is verduidelijkt met een doel en biedt vier wijzes om deze Verschilmaker in te zetten. Op de achterkant vind je per ‘wijze’ vier praktische acties die je uitnodigen tot handelen.

Dit spel geeft teams, leidinggevenden, coaches en trainers de mogelijkheid mooiere gesprekken te voeren en daarmee (meer) verandering teweeg te brengen. Want alle verandering, op individueel, team- en organisatieniveau begint bij een gesprek.

Bestel het spel

Het boek

Het boek ‘Verschilmakers’ geeft een nieuw perspectief op gesprekken. Een gesprek van betekenis kan het begin zijn van een verandering, het realiseren van een idee, een nieuw perspectief of reflectie op gedrag. Wanneer je een groot deel van je tijd gesprekken voert in je werk, dan kun je juist daar verschil maken. Dit boek biedt een nieuw perspectief op gesprekken. Lees meer …