Mensen beter maken opzet van het boek

Het doel van dit boek is je te inspireren, te motiveren en te stimuleren om steeds grotere veranderingen te bewerkstelligen, op weg naar ideale zorg, voor elke patiënt.

Het boek bestaat uit verschillende delen die los van elkaar kunnen worden gelezen.

In ‘De aanleiding’ vind je een beschrijving van de huidige situatie in de zorg en wat daarin zou kunnen en moeten veranderen om de zorg voor patiënten te verbeteren, gebaseerd op 25 jaar ervaring.

Het deel ‘PLAN’ (hoofdstukken 1 t/m 8) beschrijft de denkrichting van het boek. Hoofdstuk 1, Het Ware Noorden, begint bij het einddoel: ideale zorg. Hoe je daar komt staat in hoofdstuk 2, Het verhaal van de boot.
De hoofdstukken 3 t/m 8 bieden een model dat de samenhang beschrijft tussen de verschillende elementen die nodig zijn voor een succesvolle lean transformatie met respect voor mensen.

Het deel ‘DO’ (hoofdstukken 9 t/m 12) beschrijft de aanpak van een lean transformatie in verschillende fasen.

Het deel ‘CHECK’ (hoofdstukken 13 en 14) beschrijft de mogelijke weerstanden en valkuilen, bij jezelf en anderen, en hoe hiermee om te gaan.

Het laatste deel ‘ACT’ (hoofdstuk 15) beschrijft het vervolg dat je zou kunnen geven aan je lean transformatie en een stappenplan waar je vandaag al mee kunt beginnen. Eindelijk actie.

Over Mensen beter maken
Inhoudsopgave

Bestel