Over de auteur: Marco Bijkerk

Marco J. Bijkerk (1972) heeft werktuigbouw gestudeerd met een specialisatie in de energietechniek. Hij werkt inmiddels 24 jaar in de energie- en verwarmingsindustrie en is vakmatig bezig met langetermijnstrategie waarbij techniek, innovatie, de consument, politiek, geopolitiek en bedrijfseconomie met elkaar moeten worden verbonden om succesvol nieuwe technieken naar de markt te brengen. Projecten waar hij aan heeft gewerkt zijn onder andere diverse warmtepompsystemen, zonlichtsystemen, ventilatie, warmtekrachtkoppeling, brandstofcellen en de waterstof hr-ketel.
Marco werkt als freelance business developer op het scheidsvlak tussen de techniek, markt, politiek en financiën met als specialisatie producten in de energietechniek. Hij doet dat vanuit zijn bedrijf Bynex. Bynex helpt (startende) bedrijven bij het ontwikkelen en introduceren van technologie. Veel technologiebedrijven focussen zich logischerwijs op hun technische ontwikkeling of innovatie. Om succesvol te zijn is het belangrijk om niet alleen een technische innovatie te hebben, maar die vanaf het begin te verbinden met de markt, de businesscase en het politieke veld.
Het is Marco’s persoonlijke passie om met Bynex een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie en het versnellen van de energietransitie op basis van gezonde commerciële doelstellingen en het ontwikkelen van de business.
Daarnaast geeft hij regelmatig presentaties en workshops over energie, de energietransitie en de rol van waterstof. In de workshops en presentaties wordt nadrukkelijk het verband gelegd tussen de techniek, de maatschappelijke bewegingen, de politiek en het gezond boerenverstand.