Over de film ‘Constructieve roddel’

De auteurs van Systeemdenken in de praktijk ontdekten tijdens het schrijven dat ze op papier uitdrukkingsmogelijkheden tekort kwamen om de lezer mee te nemen in onze fascinatie voor systemische interventies en hun werkingskracht.

  • Hoe leg je in lineaire taal uit hoe een circulair proces eruit ziet?
  • Hoe laat je zien op welke manier je als systemisch adviseur verbinding maakt tussen verbale en non-verbale uitingen van je gesprekspartners?
  • Hoe illustreer je het proces waarin je samen met het team hun onderlinge relaties in beeld brengt?
  • Hoe laat je zien wat het effect kan zijn van een herformulering van jou als begeleider op de sfeer in de groep?

En zo zijn er nog veel meer vragen.  Van daaruit is het idee van deze film ontstaan.

De film Constructieve roddel geeft een indruk van hoe het zou kunnen gaan. Het is geen instructiefilm waarin de stappen van het systemische groepsgesprek geïllustreerd worden, om de eenvoudige reden dat die niet bestaan. De titels die aan de verschillende filmfragmenten zijn gegeven, moeten dan ook niet als zodanig worden opgevat. Ze dienen slechts als houvast voor de kijker en voorts om het verband tussen de tekst in dit hoofdstuk en de film te kunnen leggen.

Kort fragment uit de film Constructieve roddel:

 

Bestel het boek