Recent verschenen

Recent verschenen 

Code Danzig

De aanval op Nederland was 19 keer vastgesteld. De waarschuwingen van Sas leken keer op keer loos alarm. Op de avond van de 9e mei onderschepte de Gestapo de gesprekken van Hans Oster met Sas. Iedere seconde dat hij de lijn openhield, was het risico groter dat er een Duitse interventie op het gezantschap zou plaatsvinden.

Het rotsvaste vertrouwen dat Nederland door zijn neutraliteit buiten de oorlog zou kunnen blijven, brokkelde in 1939 af. Men wilde een man in Berlijn. Majoor Sas was door zijn studie aan de Kriegsakademie begin jaren ’30 de ideale kandidaat om als militair-attaché opnieuw in Berlijn te stationeren. Code Danzig is een spannend relaas van begin tot eind over ‘onze man in Berlijn’. Lees meer

Bestel hier

 

Face the Future Leadership
This book shows the six behavioral dimensions on which the transition to next generation leadership takes place. This results in six journeys, from classical leadership qualities to the qualities of the future.

 

Bestel hier

 

 

Expertise in crisis In 2020 is meermaals een beroep gedaan op expertise tijdens een crisis. Vaak blijkt de expertise van wijzen helaas ook in crisis te verkeren en zijn zij zelf vertwijfeld.
20 Reflecties, waarvan een in papiamentu, op wijsheid, vrijheid, bedreiging, strijd en waarheid.

Bestel

 

Grey Ocean Strategie. Marketing voor het grootste marktsegment ooit
De vergrijzing zorgt voor een demografische ontwrichting. Als gevolg van deze drijvende kracht achter veranderingen neemt het marktpotentieel enorm toe. Alle bedrijven zullen daarom hun huidige strategieën moeten heroverwegen. De vergrijzing leidt ertoe dat de markt van de oudere consument de grootste markt wordt. Deze doelgroep heeft behoeften die ofwel anders zijn dan die van jongere mensen, ofwel vergelijkbaar zijn maar op een andere manier in wensen worden omgezet.

 

Verschilmakers, een nieuw perspectief op gesprekken
Een gesprek van betekenis kan het begin zijn van een verandering, het realiseren van een idee, een nieuw perspectief of reflectie op gedrag. Wanneer je een groot deel van je tijd gesprekken voert in je werk, dan kun je juist daar verschil maken. Dit boek biedt een nieuw perspectief op gesprekken.
Bestel Verschilmakers

 

Medereiziger 2e druk

Medereiziger, steun voor de partner van een ongeneeslijk zieke van Marcella Tam beoogt steun te bieden aan partners van mensen die gaan sterven. Als partner was de auteur zelf medereiziger op een reis die door niemand uitgekozen en gewild was, maar die wel gemaakt moest worden. De enorme inzet en liefde waarmee ze dit heeft gedaan, is voelbaar op iedere pagina. Dat geeft dit boek een extra waarde en betekenis.

Bestel hier

 

Mensen beter maken in de praktijk
Dit boek reikt je als medisch professional en leider de theorieën en concepten van lean leiderschap en management aan en is bedoeld om je te helpen om de gezondheidszorg zelf, van binnenuit te verbeteren. Het boek beschrijft welk leiderschap nodig is om tot verbetering en ontwikkeling te komen. Er worden met name ‘metavaardigheden’ en een manier van denken aangereikt, waardoor de inhoud relatief eenvoudig te vertalen is naar andere disciplines, processen en zelfs sectoren.

Bestel hier

 

Medereiziger 2e druk
De persoonlijke verhalen van meerdere ‘medereizigers’ worden afgewisseld met theoretische inzichten en de vertaling daarvan in praktische handvatten. In deze 2e druk is informatie opgenomen over de samenwerking tussen zorgverleners en naasten. En worden handreikingen aan zorgverleners geboden. Meer info

 

 

Pieps en Peter
Een boek met relevantie voor kinderen van nu
Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. De kinderen van nu weten soms meer over oorlogen in verre gebieden dan over de oorlog die we in ons eigen land hebben meegemaakt. Ze horen over oorlogen op tv, en kennen misschien wel kinderen die voor oorlog zijn gevlucht. Dit verhaal gaat over heimwee, rouw en je vader en moeder missen, maar vooral over hoe het voelt om alles te moeten achterlaten. Zelfs je geliefde huisdier. lees meer

Bestel hier Pieps en Peter

 

Might see something you don’t
This is the story of Richard Homburg’s life which resulted in building Homburg International over the past 50 years. It is not a traditional biography covering the life of a single person or a description of a company’s historical development.
Lees meer
Bestel

 

Mensen beter maken
Mensen willen veilige zorg, met compassie, zonder verspilling en geen gedoe. Dit lukt helaas lang niet altijd. De zorgverlening kan beter mits dit van binnenuit door de zorgverleners zelf wordt geleid. Maar, hoe?
In Mensen Beter Maken vind je: lees meer
Bestel

 

Help de Energietransitie Een andere kijk op betaalbare CO2 reductie
In dit boek wordt een aantal problemen van de huidige aanpak blootgelegd. Er wordt echter vooral ook een route geschetst naar hoe we de transitie haalbaar en betaalbaar vorm kunnen geven.
Een boek voor burgers én overheid.
Bestel

 

De Koninklijk Marine en haar voertuigen
Dit boek biedt een fascinerende reis langs de verschillende type voertuigen binnen de Koninklijke Marine. In dit boek zijn meer dan 1700 foto’s gepubliceerd van ongeveer 800 types voertuigen die wereldwijd vanaf 1945 bij de Koninklijke Marine met haar onderdelen Korps Mariniers, Mariniersbrigade en Marineluchtvaartdienst hebben gediend.
Verkrijgbaar: Mei 2019
Bestel hier

 

Meanderen door de muziek (boek + cd)
Maakt muziek slimmer? Hoe zit het met de verhouding tussen taal en muziek? Welke bronnen hebben componisten en musici geïnspireerd? Wat is het verschil tussen klassieke en niet-klassieke muziek? Welke vormen van muziekonderwijs zijn er? Lees meer

Bestel hier Meanderen boek + cd

 

Welkom, Sneeuwwitje, een modern sprookje voor ShelterBox

cover Welkom, Sneeuwwitje een modern sprookje voor ShelterBox

Sneeuwwitje wordt van huis en haard verdreven. Tijdens haar vlucht door een donker bos en over bergen ontmoet ze allerlei dieren. De opbrengst van dit boekje gaat naar de stichting ShelterBox. Lees meer

Bestel hier Welkom, Sneeuwwitje

 

Schrijvers met een missie