Ronde tafel bijeenkomst

 

 

Thuisgevoel en Burgerschap
Dit rondetafelgesprek heeft het boek Een vreemde thuis, thuis in den vreemde, samengesteld onder redactie van Sietske Dijkstra en Lia van Doorn, als inspiratiebron. Het boek illustreert hoe ons thuisgevoel en de betekenis die we hieraan geven verschuiven onder invloed van toegenomen mobiliteit en de onzekerheden die daarmee gepaard gaan. Iedereen raakt – in meer of mindere  mate, vrijwillig of niet – los van het vertrouwde. Onze identiteit wordt “vloeibaar”, terwijl we tegelijkertijd verbonden blijven aan een bepaald territorium, via ons staats)burgerschap.
Hoewel de verbinding tussen grondgebied en burgerschap in een “bewegende wereld” ervaren kan worden als een achterhaald keurslijf, levert het wegvallen ervan grote problemen op. Niet iedereen kan vrij migreren en het thuisgevoel kan groepen mensen ook worden ontzegd, zoals vluchtelingen en “illegalen” maar al te goed weten.
Migratie en beweeglijkheid vormen het uitgangspunt voor de centrale vraag van de middag, naar de betekenis van onze identiteit als burger. Waar is burgerschap een keurslijf? Welke mogelijkheden geeft het idee van burgerschap juist om identiteiten naar eigen inzicht vorm te geven? Wat te denken van het “koppeltekenburgerschap” (Afro-Amerikaans, Turks-Nederlands..)?
Met welke (eveneens “vloeibare”) medeburgers verbinden we ons, en met welke niet? En wat betekent dat voor ons burgerschap – en voor de samenleving?
In de geest van Een vreemde thuis, thuis in den vreemde nodigen we de deelnemers uitdrukkelijk uit om hun eigen ervaring te betrekken bij het gesprek met de andere wetenschappelijk geschoolde deelnemers van hun tafel. Want waar theorie verschillende ervaringen kan duiden en verbinden, is ervaring begin- en ijkpunt.

Rondetafelgesprekken
De drie tafelvoorzitters kennen elk een eigen invalshoek:
– Jan Willem Duijvendak zal vooral ingaan op hoe pogingen om mensen in te sluiten door een beroep op hun thuisgevoel uiteindelijk vaak tot uitsluiting leiden, omdat thuisgevoel een selectieve emotie is.
– Baukje Prins belicht de thematiek vanuit een micro sociologisch perspectief. Zij zal daarbij aandacht besteden aan gelijkheid, gemeenschap, geloof en gemengde gevoelens.
– Febe Deug richt zich op wisselend thuisgevoel in organisaties en de betekenis van een cultureel-, diversiteits- of burgerschapsperspectief.Naar aanleiding van de rondetafelgesprekken zal het Journal of Social

Elke deelnemer krijgt na afloop van de bijeenkomst het boek Een vreemde thuis, thuis in den vreemde, zoektocht naar verandering en houvast uitgereikt.

Naar aanleiding van de rondetafelgesprekken zal het Journal of Social  Intervention: Theory and Practice in de zomer van 2015 een themanummer uitgeven omtrent Thuisgevoel en Burgerschap.

Programma
13.30u Inloop
14.00u Opening door Marjan Slob, dr. Nol Reverda en dr. Sietske Dijkstra
14.15u Key notes door prof. dr. Jan Willem Duijvendak, dr. Baukje Prins, drs. Febe Deug
15.15u Ronde tafelgesprekken aan drie tafels, o.l.v. de sprekers
17.00u Plenaire bespreking resultaten ronde tafels
17.30u Borrel

Kosten
€75,- (inclusief exemplaar “Een vreemde THUIS in den vreemde”)

Aanmelding

U kunt uw voorkeur aangeven aan welke ronde tafel gesprek u wilt deelnemen. De organisatie probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de door u aangegeven keuze.

Ja, ik meld mij aan voor de Thuisgevoel en burgerschap rondetafelbijeenkomst met Jan Willem Duijvendak Ja, ik meld me aan voor de Thuisgevoel en burgerschap rondetafelbijeenkomst met Baukje Prins Ja, ik meld mij aan voor Thuisgevoel en burgerschap rondetafelbijeenkomst met Febe Deug