Rouwconflict, regie op het hart, 2e druk

In deze tweede herziene druk introduceren de auteurs de recuperatiecirkel en een nieuwe praktische stap, te weten het nemen van verantwoordelijkheid en vergeven. Deze actie kan worden ingezet na de analyse van het gebroken HART en het exploreren van de REGIE-factoren in het omgaan met verlies en conflict.
De recuperatiecirkel helpt om het pad van verantwoordelijkheid nemen naar vergeven te doorlopen.
Dit levert een positieve bijdrage aan het herpakken van de regie. Bij de recuperatie zijn de REGIE-factoren van cruciaal belang en helpend.

Bestel Rouwconflict, 2e druk