SD_CR De leider in positie brengen

Bekijk het fragment in de film Constructieve roddel* over de leider in positie brengen:

* de film is onderdeel van het boek Systeemdenken in de praktijk.