SD_CR Het netwerk tekenen

Bekijk het fragment in de film Constructieve roddel* over het tekenen van het netwerk:

* de film is onderdeel van het boek Systeemdenken in de praktijk.