SD_CR Subsystemen uit elkaar halen

Bekijk het fragment in de film Constructieve roddel* over subsystemen uit elkaar halen:

* de film is onderdeel van het boek Systeemdenken in de praktijk.