SD_CR Uitdagen

Bekijk het fragment in de film Constructieve roddel* over uitdagen:

* de film is onderdeel van het boek Systeemdenken in de praktijk.