SD_CR Van verwijten naar wensen

Bekijk het fragment in de film Constructieve roddel* over van verwijten naar wensen:

* de film is onderdeel van het boek Systeemdenken in de praktijk.