Help de energietransitie 2e druk

Help de energietransitie 2e druk

€24,90

De energietransitie omvat een breed speelveld: de industrie, mobiliteit & transport, bebouwde omgeving, diensten en landbouw. Onze woningen en de bebouwde omgeving nemen slechts een klein deel voor hun rekening. En zeker, óók daar moet wat gebeuren.
Echter, de enorme aandacht vanuit de media en politiek voor het aanpassen van onze woningen ten behoeve van CO2-reductie is onevenredig hoog en veel te eenzijdig.

Dit moet anders en gelukkig kan dat ook. Als we het probleem helemaal terugbrengen tot de kern dan blijkt ook de energietransitie van onze woningen in relatief behapbare en eenvoudige blokken op te delen. Daardoor wordt het een vraagstuk dat begrijpelijk en op te lossen is. De doelstelling om bijna geen CO2 meer uit te stoten is zeker haalbaar zonder dat Nederland daaraan failliet gaat. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat er een open discussie is over hoe we de energietransitie willen doorlopen zonder daarbij vooringenomen standpunten te hanteren of bepaalde voorselecties te maken, zoals ’all electric’ of ‘van het gas af’. Met vooringenomen
standpunten bereiken we de doelstelling niet, dan sturen we rechts als we naar links willen.

In dit boek wordt een aantal problemen van de huidige aanpak blootgelegd. Er wordt echter vooral ook een route geschetst naar hoe we de transitie haalbaar en betaalbaar vorm kunnen geven.
Een boek voor burgers én overheid.

Auteur:
Marco Bijkerk
Uitvoering:
Full colour, 264 pagina’s
Verkrijgbaar:
31 januari 2022