Institutionele economie & markt

Institutionele economie & markt

€27,50

In alle eenvoud gaat het in het economische leven om relaties tussen mensen, om ruilrelaties. Er vinden transacties plaats: mensen dragen acties over aan elkaar. De een maakt bijvoorbeeld iemands huis schoon, en die ander betaalt hem daarvoor; voor wat, hoort wat.
Maar naast directe ruilrelaties tussen herkenbare personen, tussen Marie en Michiel, zien we in de economie vooral bedrijven, BV’s en NV’s, die contracten aangaan met andere vennootschappen, die cao’s afsluiten met vakverbonden zoals het CNV. We zien makelaars die bemiddelen bij de aankoop van een huis, waarvoor je vervolgens
via een notaris overdrachtsbelasting moet betalen aan de overheid. In het economische leven krioelt het van instituties. Instituties zijn juridische ‘dingen’ die het economische leven mogelijk maken en vereenvoudigen; bijvoorbeeld een koopcontract geeft beide partijen houvast over wat is afgesproken. De enorme betekenis van instituties is de grondgedachte van de benadering in Institutionele economie en markt. Zeker voor het bestuderen van de onderneming in de marktomgeving is deze benadering van onschatbare waarde. Wat zijn efficiënte instituties om bijvoorbeeld te garanderen dat mijn klanten op mijn producten kunnen vertrouwen? Is dat de laagste-prijs garantie, of een niet-goed-geld-terug garantie? Of zoveel reclameuitgaven doen dat je product wel goed moet zijn om die uitgaven terug te verdienen? Dit laatste doet bijvoorbeeld de producent van babyvoeding. En ook bonussen zijn institutionele ontwerpen, bedoeld om de efficiëntie in bedrijven te bevorderen. Maar die hebben een keerzijde. Ook hierin kan institutionele economie een gids zijn. Een ander issue: hoe kan je als ondernemer een geloofwaardig duurzaamheidslabel creëren waaraan dan ook nog te verdienen valt? Kortom, de institutionele benadering toont de talloze vormen van het werkelijke economische leven.

Auteur:
dr. P. de Vries
Uitvoering:
pagina’s, paperback
Formaat:
24 x 17 cm