Seeking home in a strange land

Seeking home in a strange land

€28,50

Op 20 juni (World Refugee Day) vraagt de Verenigde Naties jaarlijks aandacht voor de moed, kracht en doorzettingsvermogen van vrouwen, mannen en kinderen die hun land verlaten om vervolging, oorlog en geweld te ontlopen. Zij migreren naar elders waar zij een thuis willen opbouwen en een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Seeking home in a strange land bundelt persoonlijke verhalen over afkomst en aankomst. Hoe migreren, loslaten en thuisraken inwerkt op het persoonlijke leven en het werk.

The book provides a framework for considering the impact of great changes and relating your own experiences to those of others. By linking personal experiences and professional perspectives, it gives insights from sociology, psychology and philosophy.
Seeking Home in a Strange Land offers a valuable contribution to the next stage in the debate on migration, mobility and identity.
Febe Deug, Journal of Social Intervention