Systeemdenken in de praktijk 2e druk

Systeemdenken in de praktijk 2e druk

€31,50

Dit boek gaat over de toepassing van systeemtherapeutische principes en interventies in het organisatieadvieswerk. Met de systeembril op kijk je naar wat er zich tussen mensen afspeelt en zoek je naar oplossingen op menselijke maat. Het systemische interventierepertoire is analytisch én creatief. Het helpt om breed te kunnen kijken naar wat er in de onderlinge samenwerking misgaat, om vervolgens fijnmazig te kunnen interveniëren. Systemische interventies ontregelen belemmerende patronen en creëren ruimte voor nieuwe initiatieven gericht op herstel van de samenwerking. De inhoud van het werk komt weer voorop te staan in plaats van de spanningen in de onderlinge verhoudingen. Er komt weer ruimte voor voldoening en plezier in het werk in plaats van strijd en energieverlies. Aan de hand van herkenbare praktijkverhalen beschrijven de auteurs hoe ze, geïnspireerd door het systemische gedachtegoed, beweging creëren in stagnerende samenwerking in organisaties. Raak ook gefascineerd door deze manier van kijken en door de mogelijkheden die de systemische benadering biedt om uw werk als bestuurder, manager, organisatieadviseur of coach te verrijken. In het boek zit een dvd. Hierop is te zien hoe systemische begeleiding de samenwerking binnen een managementteam weer vlot trekt. De dvd gemaakt met medewerking van o.a. Joep Choy.

 ‘De praktijkverhalen hebben mij geholpen om me de theorie stukje bij beetje eigen te maken. De interventies zijn direct toepasbaar: bepaalde vragen kon ik de volgende dag al gebruiken in mijn begeleiding van een team.’

 

www.systeemdenkenindepraktijk.nl

Auteurs:
Spanjersberg van der Hoek Veldhuysen van Santen van Wingerden