Kunst-der-Fugekring

De Kunst-der-Fugekring is in het leven geroepen voor mensen die meer willen weten en horen over Bachs grandioze laatste muziekstuk Die Kunst der Fuge. Deze compositie bestaat uit een twintigtal fuga’s gebaseerd op hetzelfde thema, dat telkens in een totaal andere context wordt weergegeven.

De bedoeling van de Kunst-der-Fugekring is om één keer per maand een bijeenkomst te organiseren waarin één of twee fuga’s worden besproken: muziekvoorbeelden worden weergegeven, interessante wetenswaardigheden worden belicht, het emotionele verloop van een fuga krijgt aandacht, vragen worden beantwoord en interpretatiemogelijkheden komen ter sprake.
De introductie in woord en spel wordt gegeven door Theo Nederpelt, pianist, componist en Bach-specialist, die zich tientallen jaren met Die Kunst der Fuge heeft beziggehouden en vele ontdekkingen heeft gedaan die een totaal nieuw licht werpen op deze wondermooie muziek. Hij schreef er een boek over: J.S.Bachs meesterwerk – Die Kunst der Fuge – een menselijk document, uitgegeven door Stili Novi, Utrecht. Ook heeft hij een passend slot gecomponeerd bij de laatste onvoltooide fuga, dat al enige malen met succes is uitgevoerd door het beroemde Calefax Rietkwintet.
De opzet van de bijeenkomsten van de Kunst-der-Fugekring is niet die van een cursus maar van afzonderlijke verkenningen in de opbouw, achtergronden en schoonheid van dit bijzondere werk. Je kunt dan ook op elk moment instappen, per keer komt een speciaal onderwerp aan bod. Ook mensen zonder muzikale achtergrond kunnen alles zeker goed volgen! De bijeenkomsten duren ongeveer een uur en vinden plaats 1x per maand onder de paraplu van de Zeister Muziekschool, die de ruimte en piano ter beschikking stelt, waarvoor natuurlijk veel dank!

De data voor het komend jaar (2015-2016) zijn telkens op de tweede donderdagavond van de maand: 11 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei en 9 juni. De bijeenkomsten beginnen om 19:30 uur.

Het adres van de Zeister Muziekschool is

Markt 3
3701 JZ Zeist
(lokaal 19)

Er is veel gratis parkeergelegenheid, aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelding bij Fenneke van Campenhout, vancampenhout@versatel.nl,
06 24748 336.

Sponsoren kringKdF