Diversiteit

Succes in een vreemd land

Dit boek beschrijft de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het succes in de loopbaan van allochtonen. Het geeft antwoord op de vraag waarom sommige allochtonen succesvol zijn en (veel) andere niet. Welke factoren hebben hen geholpen?
Wat heeft hen belemmerd? Welke barrières waren het grootst en hoe hebben ze die overwonnen? Lees meer

Auteur: Arnold Enklaar.

Voorwoord: Anita Nanhoe

Arnold Enklaar is een senior onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Twente. Hij houdt
zich bezig met etnische diversiteit op de werkvloer, de Nederlandse cultuur, en cultuurverschillen in het internationale zaken doen.

Bestel hier

 

Een vreemde thuis, thuis in den vreemde beeldmerkEen vreemde thuis, thuis in den vreemde

In deze bundel nemen tien auteurs uit diverse disciplines ons mee in een essay over hun afkomst en aankomst, terwijl zij tegelijkertijd hun vakoog slijpen in hun beschouwingen over vreemd en thuis zijn, hun professie en persoonlijke leven en hoe deze op elkaar inwerken. Daarnaast tonen drie portretten hoe de wereld een speelveld is geworden waar wordt gewonnen en verloren.
Gezamenlijk laten deze bijdragen de meerwaarde zien van migreren, loslaten en thuisraken. Het is cruciaal om in de snel veranderende eenentwintigste eeuw verhalen te (blijven) scheppen van thuis in metafysiche zin, waardoor er ruimte blijft om in te leven. Deze essays, gelardeerd met persoonlijke ervaringen, bieden inzicht in identity work dat van iedereen vraagt om thuis en vreemd steeds weer opnieuw betekenis te geven. Lees meer

Redactie
Sietske Dijkstra en  Lia van Doorn

Auteurs
Sietske Dijkstra, Rene Gabriels, Halleh Ghorashi, Walter Gulick, Bea Lalmahomed, Katie Lee Weille, Mick Matthys, Anita Nanhoe, Froukje Santing en Jeanine Suurmond.

Bestel hier

 

Seeking home in a strange land

Seeking home in a strange land bundelt persoonlijke verhalen over afkomst en aankomst. Hoe migreren, loslaten en thuisraken inwerkt op het persoonlijke leven en het werk. Lees meer

Bestel hier