Management

Managementboeken:

Face the Future Leadership
This book shows the six behavioral dimensions on which the transition to next generation leadership takes place. This results in six journeys, from classical leadership qualities to the qualities of the future.

 

Bestel hier

 

Help de energie transitie
In dit boek wordt een aantal problemen van de huidige aanpak blootgelegd. Er wordt echter vooral ook een route geschetst naar hoe we de transitie haalbaar en betaalbaar vorm kunnen geven.
Een boek voor burgers én overheid.

Bestel

 

Mensen beter maken
Mensen willen veilige zorg, met compassie, zonder verspilling en geen gedoe. Dit lukt helaas lang niet altijd. De zorgverlening kan beter mits dit van binnenuit door de zorgverleners zelf wordt geleid. Maar, hoe?

Bestel

 

 

Might see something you don’t
This is the story of Richard Homburg’s life which resulted in building Homburg International over the past 50 years. It is not a traditional biography covering the life of a single person or a description of a company’s historical development.
Lees meer
Bestel

 

Aandacht in interactieAandacht in interactie, tussen organiseren en laten ontstaan
v
an Margret van Paassen

Dit boek van Margret van Paassen gaat over het spanningsveld tussen organiseren en aandacht, hoe zij aanvullend en verrijkend kunnen zijn, maar ook hoe aandacht in de dagelijkse organisatiepraktijk vaak het onderspit delft. Wat maakt dat aandacht zo makkelijk van het (…) lees meer

Bestel hier Aandacht in interactie

 

cover_GOS_webGrey Ocean Strategy Agewise marketing for the mature consumer
by Edgar Keehnen

How do we develop successful strategies to exploit the opportunities of aging as a key force driving change?

The psychology of aging is the fundament of a Grey Ocean Strategy. (…)  A Grey Ocean Strategy, based on the Grey Ocean Blueprint, described in the last chapter, will help you to add value to life of the (…) read more

Order here Grey Ocean Strategy

Kennisboek systeemdenken in de praktijk, de kunst van het verbinden

Kennisboek systeemdenken in de praktijk 1e druk
van Marijke Spanjersberg, Annet van den Hoek, Esther Veldhuijzen van Zanten en Roos van Wingerden

 

 

 

Systeemdenken in de praktijk 2e drukSysteemdenken in de praktijk 2e druk
van Marijke Spanjersberg, Annet van den Hoek, Esther Veldhuijzen van Zanten en Roos van Wingerden

Aan de hand van herkenbare praktijkverhalen beschrijven de auteurs hoe ze, geïnspireerd door het systemische gedachtegoed, beweging creëren in stagnerende samenwerking in organisaties. Raak ook gefascineerd door deze manier van kijken en door de mogelijkheden die de systemische benadering biedt om uw werk.

Bestel hier de 2e druk van systeemdenken in de praktijk

 

 

 

Koppie onder in de boardroom

Koppie onder in de boardroom
van Maud Groenberg

Koppie onder in de boardroom van Maud Groenberg beschrijft aan de hand van meer dan 80 waargebeurde anekdotes de klippen en de valkuilen die de bestuurder op zijn weg ontmoet. Het geeft tips hoe die te omzeilen. Bovendien helpt het de verstandige dingen te doen als het onverhoopt toch mis gaat. Dit is een boek voor bestuurders en toezichthouders in de (semi-)publieke sector en iedereen die zo’n functie ambieert of wil weten hoe het er echt aan toegaat. Lees meer

 

 

 

NIPS_webNIPS, evenwichtig denken, doen en zijn
van Froukje Wirtz

Al te wijs kan niet beginnen, al te zot kan niet bezinnen’. Dit gezegde geeft de essentie weer van dynamiek van oordeelsvorming. Wie ‘teveel in het hoofd zit’ kan niet goed tot actie overgaan. Wie te impulsief handelt verzuimt helder te denken. Denken en doen gaan in dit boek gesprekken aan. Een derde -vaak verwaarloosde- partner wordt er uitdrukkelijk bij betrokken: het zijn. Dit boek richt zich op oordeelsvorming en op de betekenisvolle stap die wij in het hier en nu van samenhangende levensdomeinen kunnen zetten. Lees meer

 

 

Ongevraagd advies

Ongevraagd advies
van Hans Londen

Adviseren doet bijna iedereen zo nu en dan. Ongevraagd advies geven is populair, ongevraagd advies ontvangen iets minder. Ongevraagd advies, overpeinzingen over adviseren is bedoeld voor mensen die van adviseren hun beroep maken of willen maken. De auteurs beoogt iemand na één avond lezen inzicht te geven in wat het betekent om adviseur te zijn en te helpen een beter adviseur te worden. Lees meer

 

 

 

Rouwconflict, regie op het hart

Rouwconflict
van Marion Uitslag en Tineke Rodenburg

Het boek Rouwconflict, regie op het hart geeft een samenhangende kijk op verlies en conflict zodat de betrokken personen met dit inzicht de regie kunnen (her)pakken.
Rouwconflict geeft praktische toepassingen hoe conflicten en verliezen in samenhang aan te pakken.
Het boek is opgebouwd uit twee gedeelten. In het eerste deel wordt de verbinding tussen verliezen en conflicten uitgewerkt. Het tweede deel beschrijft de werking en de effecten van verliezen en conflicten. Lees meer

 

 

Rush Hour LeadershipRush Hour Leadership
by Freek Peters

These are exciting times. Many things are developing all at once. A sharp eye and quick responses is the motto. What distinguishes the winners from the losers? It’s their ability to quickly shift gears, build partnerships, connect interests, and (…) read more

 

 

Spitsuur!

Spitsuur! Contextueel leiderschap in turbulente tijden
van Freek Peters

Het zijn spannende tijden. Veel ontwikkelingen tegelijkertijd.
Scherp kijken en snel reageren is het devies.
Waarin verschillen de winnaars van de verliezers?
Lees meer