Medereiziger 2e druk

Medereiziger, steun voor de partner van een ongeneeslijk zieke van Marcella Tam beoogt steun te bieden aan partners van mensen die gaan sterven. Als partner was de auteur zelf medereiziger op een reis die door niemand uitgekozen en gewild was, maar die wel gemaakt moest worden. De enorme inzet en liefde waarmee ze dit heeft gedaan, is voelbaar op iedere pagina. Dat geeft dit boek een extra waarde en betekenis.

In Medereiziger komen ook de ervaringen van andere partners aan bod, want geen mensenleven is hetzelfde, hoe universeel de laatste reis ook is. Steeds weer lezen we hoe anderen – vrienden, familie, buren, zorgverleners – ook hun steentje hebben bijgedragen om de reis zo dragelijk mogelijk te maken. Dat geeft dit boek een brede basis en herkenbaarheid.

Dit boek bundelt persoonlijke verhalen, theoretische inzichten en de vertaling daarvan in praktische handvatten en biedt vragen om verder op te reflecteren.

In deze 2e druk is informatie opgenomen over de samenwerking tussen zorgverleners en naasten. En worden handreikingen aan zorgverleners geboden.

”Medereiziger is een bijzonder boek. Geschreven door een medereiziger, om steun te bieden aan andere medereizigers, maakt het uiteindelijk iedere lezer een beetje tot medereiziger. Ik kan alleen maar hopen dat die laatste groep uit veel mensen zal bestaan, want dat verdient dit boek.”

Carlo Leget

hoogleraar zorgethiek en geestelijke begeleidingswetenschappen aan de Universiteit voor Humanistiek

 

Ga voor meer info naar de website

2e druk

Medereiziger 2e druk