NIPS, evenwichtig denken, doen en zijn

NIPS_webAl te wijs kan niet beginnen, al te zot kan niet bezinnen’. Dit gezegde geeft de essentie weer van dynamiek van oordeelsvorming. Wie ‘teveel in het hoofd zit’ kan niet goed tot actie overgaan. Wie te impulsief handelt verzuimt helder te denken. Denken en doen gaan in dit boek gesprekken aan. Een derde -vaak verwaarloosde- partner wordt er uitdrukkelijk bij betrokken: het zijn. Dit boek richt zich op oordeelsvorming en op de betekenisvolle stap die wij in het hier en nu van samenhangende levensdomeinen kunnen zetten.

Waar zijn we in de huidige westerse samenleving in verzeild geraakt? Samen en leven zijn uit balans. Geciteerde actuele diagnoses zijn kritisch en geven aan dat het roer om moet. Wat ons volgens verschillende aangehaalde auteurs te doen staat komt Wirtz soms te ambitieus over. Zij speurt naar zijnsvriendelijker alternatieven.

Het verwerven van wetenschappelijk betrouwbare kennis is eenzijdig en ongeloofwaardig geworden. Enerzijds is er het op materie en kwantiteit gerichte positivisme. Anderzijds geldt de macht van de mening. Wirtz laat zien dat een zorgvuldige fenomenologische benadering het kennen, ervaren en de levenskwaliteit kan integreren.

De vraag naar mogelijkheden tot leren brengt ons in de relationele sfeer. Groepsontwikkeling, teamsamenwerking, hechting en ‘holding’ zijn hier de thema’s.

Kern van de zaak is het individu dat zichzelf wil kennen en zich wil ontwikkelen, in relatie tot anderen. De narratieve benadering wordt besproken en de persoonlijkheidspsychologie nieuw leven ingeblazen.

Elk hoofdstuk biedt bruikbaar gereedschap in de vorm van een of meer NIPS: Next Important Possible Steps. Wirtz zoekt daarmee naar levensacupunctuur: sobere, maar pregnante concrete alternatieven die wij -amateurs van de toekomst- kunnen beoefenen om evenwicht te hervinden in denken, doen en zijn.

Bestel hier

Dr. Froukje D. Wirtz (1943) studeerde wijsgerige pedagogiek en organisatiepsychologie. Zij promoveerde in de sociale wetenschappen op (re)organisaties en persoonlijk leiderschap.

Wirtz was docent hbo en post-hbo en tevens verbonden aan een Consulting Group. Die combinatie droeg bij aan een vruchtbare wisselwerking tussen theorie en praktijk. Deze dynamiek inspireerde tot verschillende publicaties en ontelbare boekbesprekingen in vaktijdschriften, met name Management & Organisatie (M&O) en Opleiding & Ontwikkeling (O&O).

Onder andere als coachend psycholoog zet zij haar zoektocht voort naar wakker worden in en aan de nieuwe tijd en wat er daarin toe doet.