Logische ruimte

Logische ruimte

Logische ruimte

Logische ruimte/Maurits Voorthorst

In Logische ruimte gaat de auteur, op het grensvlak van de stedebouw en planologie, opzoek naar de relatie tussen het ontwerp van een stedebouwkundig plan en het daaruit volgend gebruik. Aan de hand van theorieën uit de stedebouw en theorieën uit de industriële vormgeving legt hij de verbinding tussen de vormgeving van de ruimte en het gebruik hiervan. Resultaat hiervan is een ruimte die gebruiksvriendelijk is. Zo ontstaat een logische ruimte.

Wanneer een ruimte goed leesbaar is, 
verbetert dit de gebruiksvriendelijkheid van de ruimte. In 
Logische Ruimte benoemt Maurits Voorhorst de objectieve waarden van stedebouwkundige ontwerpkeuzes, om daarmee een prettig te gebruiken omgeving te kunnen creëren.

Elke plek moet gecreëerd worden op basis van de aanleidingen die er op die plek zijn. Aan de stedebouwkundige de taak om de grote structuren van de stad een menselijke maat te geven, waarbij een optimaal gebruik centraal staat. Een lege ruimte is immers niet automatisch een plein. Dit boek laat zien hoe je dat plein ontwerpt; en meer.

Maurits Voorhorst
Maurits studeerde planologie en was altijd geïnteresseerd in de openbare ruimte. Hij zocht een boek waarin de stedebouwkundige elementen voor het ontwerp gestructureerd stonden beschreven en waarin de relatie werd gelegd met een gebruiksvriendelijke gebruik. Dat boek was er niet, dus ging hij zelf op onderzoek uit en schreef vervolgens dit boek.

Zie ook: www.logischeruimte.nl

Inhoudsopgave

Bestel hier