Tussen liefdevolle omarming en resolute verstoting

liefdevolle omarming...Over homoseksualiteit onder Surinaamse-Hindustanen in Nederland is maar weinig bekend.

In deze vernieuwende studie zijn de auteurs daarom in gesprek gegaan met Hindustaanse homoseksuelen en experts binnen en buiten de Hindustaanse gemeenschap. Deze gesprekken tonen hoe mensen hun seksuele ontwikkeling en partnerrelaties vormgeven en ervaren. Tevens leveren deze gesprekken rijke inzichten op hoe ouders van de respondenten omgaan met homoseksualiteit in de opvoeding. Daarnaast beschrijft het boek Tussen liefdevolle omarming en resolute verstoting. Acceptatie van homoseksualiteit onder Surinaamse Hindustanen in Nederland hoe religies en geschriften zich verhouden tot homoseksualiteit. Centraal staat de vraag in hoeverre Surinaams-Hindustaanse homoseksuelen hun seksuele identiteit accepteren en in hoeverre zij zich sociaal geaccepteerd en gesteund voelen in hun omgeving.

De studie sluit af met maatregelen die bij kunnen dragen aan de bevordering van zelfacceptatie en sociale acceptatie van homoseksuele Hindustanen.

Bestel hier