Wereldburgerschap

Een vreemde thuis, thuis in den vreemde beeldmerk

In deze bundel nemen tien auteurs uit diverse disciplines ons mee in een essay over hun afkomst en aankomst, terwijl zij tegelijkertijd hun vakoog slijpen in hun beschouwingen over vreemd en thuis zijn, hun professie en persoonlijke leven en hoe deze op elkaar inwerken. Daarnaast tonen drie portretten hoe de wereld een speelveld is geworden waar wordt gewonnen en verloren.
Gezamenlijk laten deze bijdragen de meerwaarde zien van migreren, loslaten en thuisraken. Het is cruciaal om in de snel veranderende eenentwintigste eeuw verhalen te (blijven) scheppen van thuis in metafysiche zin, waardoor er ruimte blijft om in te leven. Deze essays, gelardeerd met persoonlijke ervaringen, bieden inzicht in identity work dat van iedereen vraagt om thuis en vreemd steeds weer opnieuw betekenis te geven. Lees meer

Redactie
Sietske Dijkstra en  Lia van Doorn

Auteurs
Sietske Dijkstra, Rene Gabriels, Halleh Ghorashi, Walter Gulick, Bea Lalmahomed, Katie Lee Weille, Mick Matthys, Anita Nanhoe, Froukje Santing en Jeanine Suurmond.

Bestel het boek hier
Schrijvers met een missie