Verschilmakers Uitzoomen

Uitzoomen is een van de tien Verschilmakers uit het cluster Zoeken.

Uitzoomen
Jan Terlouw zit bij De Wereld Draait Door, een actualiteitenprogramma, en vertelt over het touwtje uit de brievenbus. Hij spreekt onder andere over het klimaat en vraagt zich af waarom we niet in staat zijn het op te lossen met elkaar. Economisch gezien kunnen we dat, technisch gezien ook. Het probleem is, volgens Jan Terlouw, politiek van aard. In zijn monoloog roept hij politici op te werken aan het vertrouwen van burgers in de politiek. Hij vraagt hen integer te zijn, onkreukbaar en vooral uit te dragen dat politici er zijn om het publieke belang te dienen. Het publieke belang is het belang van de toekomst, van de jeugd.
Jan doet een oproep richting politici om kritischer naar hun handelen (en denken) te kijken. Om vervolgens dit handelen te toetsen op integriteit, onkreukbaarheid en belang. Hij doet daarmee een oproep tot Uitzoomen.

Het fragment is te zien van 0:00 tot 10:08 min. (het hele interview).
Het specifieke onderdeel loopt van 8:02 tot 9:26 min.

Bekijk andere Verschilmakers in een tv-fragment.
Bestel Verschilmakers