Verschilmakers Afbewegen

Afbewegen is een van de tien Verschilmakers uit het cluster Bewegen.

Afbewegen
In dit tv-voorbeeld laat Mariëlle Tweebeeke (presentatrice/journaliste) zien hoe je kunt Afbewegen door ‘uit te vergroten’ of ‘aan te wakkeren’.

Aan tafel zitten Rob Jetten van D’66 en Thierry Baudet van FvD. Het gesprek gaat over het migratiepact Marrakesh. In tegenstelling tot enkele andere Europese landen heeft Nederland het migratiepact wel ondertekend. Echter met een bijsluiter ‘standpuntverklaring’ die duidelijk maakt dat migranten geen rechten kunnen ontlenen aan het ondertekenen van het pact. De heer Jetten is blij met de ondertekening van het pact. De heer Baudet, die de discussie over het pact op de politieke agenda van het kabinet heeft gezet waardoor mede de standpuntverklaring is toegevoegd, heeft een andere mening dan Jetten. Mariëlle stelt aan de heer Baudet de vraag of hij niet blij is met de toegevoegde standpuntverklaring. Juist omdat hij de discussie heeft aangezwengeld. Ze gebruikt hier een vorm van provocatie om hem daarmee goed te laten uitleggen waarom hij daar juist niet blij mee is en zo de discussie en de argumenten zal verduidelijken en op gang brengen. ‘Dat inlegvel, dat was toch precies wat u wilde?’ De heer Baudet ontkent dit en het lijkt dat het gemak waarmee hij voorheen sprak, weg is. Daarna onderbreekt Mariëlle de heer Baudet nog een keer in zijn verhaal en corrigeert hem op feitelijke onjuistheden.

Het fragment is te zien van: Vanaf 00:00 tot 12:09 min. Het moment van Afbewegen is van 2:27 tot 4:28 min.

Bekijk andere Verschilmakers in een tv-fragment.
Bestel Verschilmakers