Verschilmakers: Meebewegen

Meebewegen is een van de tien Verschilmakers uit het cluster Bewegen.

Meebewegen
Het Meebewegen op de zienswijze van de ander in onderstaand voorbeeld door Richard Korver (advocaat) gebeurt in fracties van seconden. Dit is een kenmerk van het toepassen van een verschilmaker. Het is voor te stellen dat er in enkele minuten wel vijf of meer verschilmakers zichtbaar zijn.

Richard Korver (advocaat) zit aan tafel bij het actualiteitenprogramma Pauw en Witteman over het spreekrecht van slachtoffers of die van hun nabestaanden in zedenzaken. Richard is het niet eens met de stelling van Paul Witteman dat de emotie van het slachtoffer in de rechtszaal het proces verduistert. Paul stelt zich daarin enigszins op als de ‘advocaat van de duivel’. Richard start zijn reactie met de zinnen: ‘Dat is heel goed dat u dat doet, want heel veel juristen denken zo. Maar zo werkt het niet. Kijk maar eens naar de Amsterdamse zedenzaak.’
Vervolgens komt hij met zijn standpunt. In het videofragment Beweegt Richard rustig en vastberaden mee door aan te sluiten bij de zienswijze (een manier van Meebewegen) van Paul Witteman. Hij maakt hem daardoor ontvankelijker voor de stelling die hij daarna zelf inbrengt.
Het bovenstaande fragment is te zien van 5:00 tot 5:45 min.
In het tv-interview is tevens de verschilmaker Afbewegen te ontdekken.

 

 

Jan, gedragsbioloog en science supervisor Burgers’ Zoo, liefkoost de chimpansee Mama in haar laatste dagen. Jan en Mama hebben elkaar jarenlang gekend en ze hebben een sterke band ook al kwam Jan nooit bij haar in haar verblijf. Maar dan bezoekt hij haar in haar hok om afscheid te nemen. Mama is oud en ziek. Jan Beweegt mee op de taal en het tempo van Mama. Dat lukt hem door gebaren en geluiden van Mama Op te Merken (hoofdstuk 4). Beiden hebben een gemeenschappelijk verleden, dus die basis is er. Mama’s reactie is overdonderend, blijheid om Jan ineens – voor het eerst – zo dichtbij te hebben.

Jan wil Mama aanhalen en geruststellen, maar vice versa gebeurt hetzelfde. Waarschijnlijk voelt Mama de spanning van Jan over het afscheid, de spanning van het fysiek zo dicht bij elkaar zijn en om die reden stelt ze hem op zijn gemak. Jan moet hier zijn eigen spanning Verdragen (hoofdstuk 9).

Het fragment is te zien van 0:00 tot 2:20 min.

 

 

 

 

Bekijk andere Verschilmakers in een tv-fragment.

Bestel Verschilmakers